โครงการคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๙ สาขาเรขศิลป์

โครงการคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๙ สาขาเรขศิลป์

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย์

เพื่อคัดเลือก ๙ สุดยอดผลงานของ หมวดสื่อสิ่งพิมพ์ หมวดสื่ออัตลักษณ์ และหมวดสื่อผสมและภาพเคลื่อนไหว ในสาขาเรขศิลป์
และตีพิมพ์รวมเล่มร่วมกับ สุดยอดผลงาน ในสาขาแฟชั่นและภาพยนตร์

ติดตามรายละเอียดการส่งข้อมูลแนะนำผลงานและวิธีการส่งได้ที่ facebook.com/thaigaofficial

Comments

comments