โครงการพัฒนาการให้ข้อมูลบนป้ายรถประจำทาง จำนวน 118 ป้าย

โครงการพัฒนาการให้ข้อมูลบนป้ายรถประจำทาง จำนวน 118 ป้าย รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคม ปี 2560

/ รายชื่อผู้จัดทำ /

 • สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) — อำนวยการผลิตและติดตั้งป้ายรถเมล์
 • TEDxBangkok — รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของป้ายและชื่อป้าย
 • สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) — ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และอาสาสมัครออกแบบป้ายรถเมล์
 • สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์กรุงเทพ (TAB) — ที่ปรึกษาด้านแบบตัวอักษร
 • บุญมีแล็บ — ที่ปรึกษาด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) — เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมที่ TCDC Commons
 • Bangkok Bus Club ชุมชนคนรักรถเมล์ — ที่ปรึกษาด้านข้อมูลรถเมล์ และร่วมตั้งชื่อป้ายรถเมล์/ รายชื่อทีมทำงาน ThaiGa และอาสาสมัคร /

  ∙ กัลย์ธีรา สงวนตั้ง
  ∙ เตชิท จิโรภาสโกศล
  ∙ วีร์ วีรพร

  / รายชื่อทีมอาสาสมัครออกแบบป้ายรถเมล์ /

  ∙ เขมพงศ์ รุ่งสว่าง
  ∙ คนัช อุยยามาฐิติ
  ∙ ชยาพร ชัยเจริญ
  ∙ นครา ยะโกะ
  ∙ เบญญาภา วงศ์วณิชยา
  ∙ ปริณดา ศักดานรเศรษฐ์
  ∙ ปริพัฒน์ สินมา
  ∙ ภควันทน์ สาระกิจ
  ∙ สถิร ศิวพร

Comments

comments