โครงการคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๙ สาขาเรขศิลป์

โครงการคัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๙ สาขาเรขศิลป์ โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม